Rapattu pinta

Rapatulla pinnalla tarkoitataan sandwich elementtiä, jossa lämmöneristeen päälle tehdään joko ohutrappaus tai paksurappaus.