Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hallintotapa

Kehitämme toimintaamme systemaattisesti ja olemme tehneet vuoteen 2027 saakka ulottuvan tiekartan keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi ympäristö- ja yhteiskuntavastuussa sekä hallintotavassa.

Leikkaamme kasvihuonekaasujen päästöjä 20 % 

Ympäristövastuussa keskeinen tavoitteemme on hiilijalanjäljen pienentäminen. Vuoden 2023 aikana selvitämme tehtaidemme kasvihuonekaasujen päästöt ja tuomme markkinoille BY-vähähiilisyysluokitellut betonielementit. Otamme käyttöön fossiilittoman energian vuonna 2024 ja seuraavaan vuoteen mennessä olemme pienentäneet kasvihuonekaasujen päästöjä 20 %. Samalla mm. pienennämme materiaali- ja energiahukkaa esimerkiksi korvaamalla kiviaineksen kierrätysmateriaaleilla 2026 ja lajittelemalla kaiken kierrätysmateriaalin vuoteen 2027 mennessä. 

Kehitämme työturvallisuutta ja yrityskulttuuria

Yhteiskuntavastuun kannamme esimerkiksi kehittämällä työturvallisuusjärjestelmän ISO 45001 -tasolle viimeistään vuonna 2025 ja edistämällä tupakoitsemattomuutta tehtaillamme. Jo nyt parannamme työssäjaksamista mm. lyhytterapialla ja henkilökohtaisilla keskusteluilla. 

Hallintotapaa kehitämme mm. luomalla whistleblower-järjestelmän ja aloittamalla yrityskulttuuriprojektin henkilöstön kanssa vuonna 2023. Työn tuottavuutta kehittävä 5S-malli otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana.

AAA Korkein Luottoluokitus
Kauppalehti kasvuyritys 2023q
Kauppalehti Kasvajat 2018
Kauppalehti menestyjät 2023
Kauppalehti Menestyjät 2023
Luotettava Kumppani