Tuotteet

Valmistamme ensiluokkaisia kotimaisia betonielementtejä myös vaativiin kohteisiin. Valikoimassamme on monia pinta- ja värivaihtoehtoja erityisesti julkisivurakentamiseen: sandwichelementit ja parveke-elementit, väliseinät ja ohutrapatut ulkoseinät, paksurapatut elementit, sisäkuorielementit, sokkelielementit, jännitetyt laatat sekä erilaiset erikoiselementit. Valmistamme jokaisen elementin tilauksen mukaan, jolloin taataan laadukas, yksilöllinen ja näyttävä lopputulos.

Sandwich-elementit

Laadukkaita sandwich-elementtejä lukuisilla eri pinta- ja värivaihtoehdoilla. Sandwich-rakenne on hyvin kestävä, sillä ulko- ja sisäkuori sekä välissä oleva lämmöneriste sidotaan toisiinsa ansailla.

Lue lisää

Joutsenon Elementti - Matruusi parvekkeet

Parveke-elementit

Teemme muottivalutekniikalla säänkestävästä betonista parvekkeet, parvekepielet, -kaiteet ja -pilarit, jotka kestävät aikaa sekä vaihtelevia sääolosuhteita.

Lue lisää

Väliseinät

Valmistamme väliseinäelementit erilaisiin rakennuskohteisiin asuintaloista julkisiin rakennuksiin – asiakaspalautteen mukaan hinta-laatusuhde on parasta mitä voi olla!

Lue lisää

Joutsenon Elementti - Sunisenkatu 6 kulma

Ohutrapatut ulkoseinät

Ohutrappauksella betoniselle ulkoseinälle luodaan viimeistelty ilme erilaisilla väreillä, struktuureilla ja kuvioilla, jotka toteutetaan käsittelyillä sekä erilaisilla pigmenteillä ja raeko’oilla.

Lue lisää

Joutsenon Elementti - Hämeenlinnan Origo ja Primo seinät

Paksurapatut elementit

Paksurappauksella eli kolmikerrosrappauksella julkisivuun saadaan erilaisia muotoja ja värivaihtoehtoja ja toteutetaan laajoja yhtenäisiä ja saumattomia pintoja.

Lue lisää

Sisäkuorielementit

Sisäkuorielementit ovat osa eriytettyä tai yhdistelmäjulkisivua ja niillä voi luoda monimuotoisia julkisivuja eri pinnoilla ja rappauksilla, jopa saumattoman julkisivun.

Lue lisää

Sokkelielementit

Sokkelielementit valmistetaan sandwich-elementteinä, jotka soveltuvat kaikkiin rakennustyyppeihin sekä kuorielementteinä, joita käytetään kellarillisissa rakennuksissa.

Lue lisää

Jännittämättömät laatat

Jännittämättömiä laattoja käytetään usein porrashuoneiden kerros- ja välitasoihin. Niillä voi rakentaa nopeasti esimerkiksi työskentelytasot, sillä ne tarvitsevat vain vähän muotti- ja tuentatyötä.

Lue lisää

Joutsenon Elementti - Ruokolahden koulukeskus kulma

Jännittämättömät erikoiselementit

Jännittämättömiä erikoiselementtejämme ovat mm. pilarit ja palkit, joita käytetään rakennusten runkorakenteissa, parvekepielet sekä kaiteet esimerkiksi parvekkeille ja portaille.

Lue lisää

Betonielementit kotimaista tuotantoa

Valmistamme betonielementit kotimaisin voimin Joutsenon, Kotkan ja Kouvolan tehtailla. Tehtaidemme sijainnit ovat logistisesti erinomaiset, minkä ansiosta säästämme sekä kustannuksia että ympäristöä. Joutsenossa keräämme elementtien raaka-aineita suoraan tehtaamme lähiympäristöstä, ja osa materiaaleista saadaan Finnsementin tehtaalta Lappeenrannasta. Kotkan keskeinen sijainti Kymenlaakson ja Uudenmaan kulmassa mahdollistaa kohtuulliset kuljetusmatkat myös muualle eteläiseen Suomeen. 

Näin teet tarjouksen

Tarjouspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Tarjouspyynnössä tulee esittää tilaajan yhteystiedot, kohteen nimi, toimitusosoite sekä toimitusaika. Tarjouspyynnön liitteenä tulee olla tyyppielementtisuunnitelmat sekä määräluettelo kokonaishintatarjousta varten.

Elementtisuunnittelun yhteydessä on suositeltavaa huomioida elementin suu

rin sallittu koko: korkeus 4200 mm ja suurin sallittu paino 12,5 tn. Näiden arvojen ylittyessä on asiasta sovittava erikseen.

  1. Tilaus

Elementit tulee tilata kirjallisesti. Tilauksen saavuttua kohteesta tehdään kirjallinen hankintasopimus.

  1. Tuotanto

Eristeellisten elementtien viimeistely, varastointi sekä lastaus tapahtuvat lämpimissä sisätiloissa, jolloin voimme varmistaa tuotteidemme korkean laadun, hyvän lujuuden ja kuivumisen myös kylmänä vuodenaikana.

Huolellinen varastointi työmaalla takaa laadun säilymisen. Ennen valmistuksen aloittamista kohteesta pidetään tilaajan pyynnöstä mallielementtikatselmus.

  1. Toimitus

Normaalissa tilanteessa toimitusaika on vähintään 6–8 viikkoa valmistuspiirustusten saapumisesta tehtaalle. Valmistusta varten tehtaalle tulee toimittaa kolmena sarjana julkisivukaaviot, elementtityöselitys sekä elementtipiirustukset.

Kuormat on tilattava kirjallisesti 5 työpäivää ennen toimitusta. Kuljetus työmaalle tapahtuu korkein suojalaidoin varustetuissa erikoisautoissa. Ylikorkeat elementit pystytään yleensä toimittamaan työmaalle pystyasennossa.

Ennen elementtitoimitusta on varmistettava, että työmaalle on raskaan perävaunun kantavat kulkutiet, elementtien siirtämiseen ja paikalleen asentamiseen riittävä nostokalusto sekä ammattitaitoiset asentajat. Elementtien purku- ja asennusvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen.

  1. Elementtien vastaanotto ja varastointi

Tilaaja ottaa vastaan tilaamansa elementit. Mikäli elementeissä on huomautettavaa, on siitä tehtävä merkintä toimitusta vastaavaan kuormakirjaan. Elementtien hintaan sisältyy yksi tunti purkuaikaa, ylimenevä aika laskutetaan tilaajalta.

Elementtien purku suoraan maahan on ehdottomasti kielletty. Elementit on aina purettava tukeviin kampa- tai A-pukkeihin. Pukkien alle on asennettava tukevat tuet. Lämmöneristetyt sekä muut elementit on suojattava säältä esimerkiksi kevytpeitteellä. Elementtien suojaaminen kosteudelta on tärkeää härmeen ja värivaihteluiden estämiseksi. Suojaamisella vähennetään myös elementtien jälkipuhdistuksesta aiheutuvia kustannuksia.

  1. Loppuselvitys

Kun kohteen kaikki elementit on toimitettu, kohteessa tehdään loppuselvitys.

Asennus- ja rakennusvaiheessa mahdollisesti tapahtuneiden rikkoutumisten korjaamiseen voimme tarjota ammattitaitoista korjauspalvelua.

Laadun ja jatkuvan kehityksen ylläpitämiseksi toivomme saavamme palautetta elementtitoimituksesta.

AAA Korkein Luottoluokitus
Kauppalehti kasvuyritys 2023q
Kauppalehti Kasvajat 2018
Kauppalehti menestyjät 2023
Kauppalehti Menestyjät 2023
Luotettava Kumppani