Tuotteet

Olemme erikoistuneet valmistamaan betonisia julkisivu-, seinä- ja parveke-elementtejä.

Esimerkkejä erilaisista pintavaihtoehdoista

Myös muut pintavaihtoehdot mahdollisia

Ohjeet tarjouspyynnön tekemiseen

Tarjouspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Tarjouspyynnössä tulee esittää tilaajan yhteystiedot, kohteen nimi, toimitusosoite sekä toimitusaika. Tarjouspyynnön liitteenä tulee olla elementtisuunnitelmat sekä määräluettelo kokonaishintatarjousta varten.

Elementtisuunnittelun yhteydessä on suositeltavaa huomioida elementin suurin sallittu koko: korkeus 4200 mm ja suurin sallittu paino 12,5 tn. Näiden arvojen ylittyessä on asiasta sovittava erikseen.

Tilaus

Elementit tulee tilata kirjallisesti. Tilauksen saavuttua kohteesta tehdään kirjallinen hankintasopimus.

Tuotanto

Elementtien viimeistely, varastointi sekä lastaus tapahtuvat sisätiloissa, jolloin voimme varmistaa tuotteidemme korkean laadun, hyvän lujuuden ja kuivumisen myös kylmänä vuodenaikana.
Huolellinen varastointi työmaalla takaa laadun säilymisen.
Ennen valmistuksen aloittamista kohteesta pidetään tilaajan pyynnöstä mallielementtikatselmus.

Toimitus

Normaalissa tilanteessa toimitusaika on vähintään 6 – 8 viikkoa valmistuspiirustusten saapumisesta tehtaalle. Valmistusta varten tehtaalle tulee toimittaa kahtena sarjana julkisivukaaviot, elementtityöselitys sekä elementtipiirustukset.

Kuormat on tilattava kirjallisesti 5 työpäivää ennen toimitusta. Kuljetus työmaalle tapahtuu korkein suojalaidoin varustetuissa erikoisautoissa. Ylikorkeat elementit pystytään yleensä toimittamaan työmaalle pystyasennossa.

Ennen elementtitoimitusta on varmistettava, että työmaalle on raskaan perävaunun kantavat kulkutiet, elementtien siirtämiseen ja paikalleen asentamiseen riittävä nostokalusto sekä ammattitaitoiset asentajat. Elementtien purku- ja asennusvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen.

Elementtien vastaanotto ja varastointi

Tilaaja ottaa vastaan tilaamansa elementit. Mikäli elementeissä on huomautettavaa, on siitä tehtävä merkintä toimitusta vastaavaan kuormakirjaan. Elementtien hintaan sisältyy yksi tunti purkuaikaa, ylimenevä aika laskutetaan tilaajalta.

Elementtien purku suoraan maahan on ehdottomasti kielletty. Elementit on aina purettava tukeviin kampa- tai A-pukkeihin. Pukkien alle on asennettava tukevat tuet. Lämmöneristetyt sekä muut elementit on suojattava säältä esimerkiksi kevytpeitteellä. Elementtien suojaaminen kosteudelta on tärkeää härmeen ja värivaihteluiden estämiseksi. Suojaamisella vähennetään myös elementtien jälkipuhdistuksesta aiheutuvia kustannuksia.

Loppuselvitys

Kun kohteen kaikki elementit on toimitettu, kohteessa tehdään loppuselvitys.

Asennus- ja rakennusvaiheessa mahdollisesti tapahtuneiden rikkoutumisten korjaamiseen voimme tarjota ammattitaitoista korjauspalvelua.

Laadun ja jatkuvan kehityksen ylläpitämiseksi toivomme saavamme palautetta elementtitoimituksesta.